The Ski is the Limit

Algemene Voorwaarden – The Ski is the Limit

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van ons aanbod. Door gebruik te maken van ons aanbod stemt u in met deze voorwaarden.

Privacy

The Ski is the Limit gebruikt uw gegevens alleen voor interne registratie en communicatie en verstrekt uw gegevens nooit aan derden (zie ook onze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorwaarden).

Aansprakelijkheid

Deelname aan het aanbod van The Ski is the Limit is geheel op eigen risico en The Ski is the Limit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of anderszins, opgelopen tijdens het aanbod.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering die het geboekte aanbod dekt.

Annulering

Indien een boeking wordt geannuleerd, zijn de volgende kosten verschuldigd:

- bij annulering vóór 2 dagen van tevoren: geen kosten,

- bij annulering bij 1 dag van tevoren: 50% van het bedrag,

- bij annulering op dezelfde dag: het volledige bedrag.

Rechten en plichten

The Ski is the Limit heeft het recht een boeking, ook tijdens de activiteit, af te zeggen wegens onvoorziene omstandigheden en situaties van overmacht. Onder overmacht worden abnormale en onvoorzienbare omstandigheden verstaan die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Ongeval

Indien de oorzaak van het ongeval aan de cursist is toe te rekenen, is The Ski is the Limit tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van The Ski is the Limit kan worden gevergd. De kosten die bij het ongeval komen kijken, zijn in dat geval voor rekening van de cursist.

Auteursrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij The Ski is the Limit of bij derden die na toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan The Ski is the Limit. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door The Ski is the Limit.

Normen/Waarden

The Ski is the Limit (onze leraren / begeleiders) behandelt u met respect. De deelnemer bepaalt wat zijn/haar grenzen zijn en wat hij/zij wel en wat niet kan doen. The Ski is the Limit verwacht dat de deelnemer onze instructeurs / begeleiders met respect behandeld.

Overig

Betalingen dienen binnen de gestelde termijn te worden voldaan.


Wanneer u een activiteit boekt bij The Ski is the Limit, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelname aan één van de activiteiten van The Ski is the Limit vinden altijd plaats onder deze algemene voorwaarden.